Vad är Z-Water?

Z-Water är framtidens rengöringsmedel. Ett högeffektivt alkaliskt vatten utan skadliga kemikalier med minimal negativ påverkan på miljö, hälsa och klimat.

Vad är Z-Water och hur fungerar det?

All daglig städning med bara vatten. Jo, du läste rätt… nu kan all daglig städning och tvätt göras med enbart Z-Water. I dag ställs det högre krav än någonsin på både näringsliv och offentlig verksamhet att minska sin negativa påverkan på hälsa, miljö och klimat. Z-Water avger inga farliga sprayångor och innehåller inga farliga kemikalier. Z-Water finns i två varianter – X-power och Extreme. Z-Water X-power är Svanenmärkt och passar till all daglig städning. Z-Water Extreme har ytterligare högre effekt och används bland annat till tvätt av textilier. Gemensamt för båda är att de är skonsamma och har minimal negativ påverkan på hälsa och miljö.

Hur tillverkas Z-Water?

I tillverkningen omvandlas vanligt kranvatten till Z-Water genom fitrering och elektrolys. Först filtreras kalk och mineraler bort genom ett partikelfilter och ett kolfilter. För att göra vattnet ultrarent körs det nu genom två RO-filter (Reverse Osmosis). Vid denna filtrering filtreras joner bort medan vattenmolekyler tillåts passera. Därefter tillsätts kaliumkarbonat det är klart att starta elektrolysprocessen. Vid elektrolysen frigörs vätejoner (H+) från vattnet och vätgas (H2) bildas. Resultatet blir att det bildas en stor mängd hydroxidjoner (OH-) i vattnet.

Varför ska du välja Z-Water?

Fördelarna med att använda Z-Water är många. Du minskar den negativa belastningen på hälsa och miljö eftersom du väljer bort skadliga kemikalier. Z-Water tillverkas på flera ställen i landet, hittar du en producent på nära håll köper du också en närproducerad produkt.

Varför ska du välja bort traditionella rengöringsmedel?

Även om traditionella rengöringsmedel fungerar bra och efterlämnar frisk doft, finns det flera negativa effekter. De innehåller ofta kemikalier som har negativ inverkan på miljö och klimat. De kan också påverka din hälsa och bland annat orsaka allergiska och astmatiska besvär. Tänk på att en ren yta är ren, även om den inte doftar sommaräng eller citron.

Vad innebär det att ett rengöringsmedel är Svanenmärkt?

Svanen är en nordisk miljömärkning och det innebär att de nordiska länderna har miljömärket Svanen gemensamt. Varje land har ett eget miljömärkningssekretariat som ansvarar för landets verksamhet. Varje sekretariat tar hand om licensansökningar, kontrollbesök och marknadsföring i sina respektive länder. Varje land ansvarar också för det egna landets ställningstagande i produktgrupps- och kriteriefrågor.

Ett Svanenmärkt rengöringsmedel hör till de miljömässigt bästa rengöringsmedlen. Hela livscykeln av produkter tas hänsyn till och det ställs stränga krav på de ingående ämnena med avseende på både miljö och hälsa samt till emballage. Även användningsfasen och råvaruutvinning tas hänsyn till i kraven.

Rengöringsmedel märkta med Svanen:

  • lever upp till strikta krav på miljöfarliga kemikalier, bland annat krav på ekotoxicitet och nedbrytbarhet
  • lever upp till strikta krav på hälsoskadliga kemikalier, bland annat på parfymer och förbud mot konserveringsmedel MI
  • gör effektivt rent med liten mängd så att det räcker länge och sparar på jordens resurser
  • har krav på att förpackningen ska bidra till en cirkulär ekonomi, bland annat genom dess design och materialvalet
© Alkaline Water Production Sweden AB | Näset 1, 516 95 Målsryd | info@awps.se